Dovolená Slevy

Slevy

Sleva first minute autobusových zájezdů

Slevu ve výši:
 • 200 Kč / plně platící osoba na pevném lůžku z katalogové ceny vícedenního autobusového zájezdu CK TURISTA (sleva není poskytována osobám na přistýlce)
je přiznána zákazníkovi při splnění následujících podmínek :
 • pokud se přihlásí nejpozději do 28. září 2018, a to na zájezd konaný v listopadu 2018
 • pokud se přihlásí nejpozději do 10. října 2018, a to na zájezd konaný v období prosinec 2018 - leden 2019
 • pokud se přihlásí nejpozději do 9. listopadu 2018, a to na zájezd konaný v období únor - březen 2019
 • pokud se přihlásí nejpozději do 10. ledna 2019, a to na zájezd konaný v dubnu 2019
 • u některých autobusových zájezdů může být termín first minute vypsán odlišně od výše uvedených termínů, přičemž platí termín uvedený v popisu zájezdu (v oddíle "slevy")
 • u autobusových zájezdů do Slovinska a u autobusových zájezdů vypsaných s "akční cenou - AKCE" se sleva first minute neuplatňuje (toto je výslovně uvedeno v popisů zájezdu / v oddíle "slevy".
 • do daného termínu musí být doručena řádně vyplněná Smlouva o zájezdu a uhrazena záloha (tzn. připsána na účet CK)

Tuto slevu first minute je možno kombinovat se slevou "stálý zákazník" nebo "pro objednavatele".

Tuto slevu first minute není možno kombinovat s jinou slevou než výše uvedenou.

Sleva first minute pobytů s vlastní dopravou

Tato sleva first minute“  je vyhlašována jen u vybraných pobytů. Její výše není jednotná, platí však vždy jen pro plně platící osoby na pevném lůžku (sleva není poskytována osobám na přistýlce).

Tuto slevu first minute není možno kombinovat s jinou slevou (stálý zák., last m., akční, aj.).

Stálý zákazník autobusových zájezdů

Slevu ve výši:
 • 2 % (maximálně 200,-Kč) / plně platící osoba na pevném lůžku z ceny vícedenního autobusového zájezdu CK TURISTA (sleva není poskytována osobám na přistýlce)

může uplatnit zákazník, který se v daném roce konání zájezdu nebo předchozích dvou kalendářních letech zúčastnil vícedenního zájezdu pořádaného CK TURISTA, ne-li u zájezdu uvedeno jinak. Pro uznání slevy je nutno do Smlouvy o zájezdu do řádku "sleva stálý zákazník" uvést variabilní symbol dříve absolvovaného zájezdu, případně do poznámky jednoznačně specifikovat dříve absolvovaný zájezd (případně doložit kopii SoZ).

Pozn.: jedná-li se o katalogovou cenu za ubytovací jednotku (např. apartmán), pak se jedná o slevu 200 Kč / ubytovací jednotka. 

U autobusových zájezdů do Slovinka a u autobusových zájezdů vypsaných s "akční cenou - AKCE" se sleva "stálý zákazník" neuplatňuje (toto je výslovně uvedeno v popisu zájezdu / v oddíle "slevy".

Tuto slevu „stálý zákazník AZ“ je možno kombinovat se slevou "first minute".

Tuto slevu „stálý zákazník AZ“ není možno kombinovat s jinou slevou než výše uvedenou, tj. "pro objednavatele", "skupinovou", "last minute", "akční cenou-slevou", ani s jinak zvýhodněnou cenou uvedenou ve speciálních "kampaních". Tato sleva se neuplatňuje, není.li uvedena u zájezdu v oddílu "slevy".

Stálý zákazník pobytů s vlastní dopravou

Slevu ve výši:
 • 2 % (maximálně 300,-Kč) / plně platící osoba na pevném lůžku z katalogové ceny pobytů s vlastní dop. (není-li uvedeno jinak, sleva není poskytována osobám na přistýlce)

může uplatnit zákazník, který se v daném roce konání pobytu nebo předchozích dvou kalendářních letech zúčastnil vícedenního pobytu pořádaného CK TURISTA s.r.o. Pro uznání slevy je nutno do Smlouvy o zájezdu do řádku "sleva stálý zákazník" uvést variabilní symbol dříve absolvovaného pobytu, případně do poznámky jednoznačně specifikovat dříve absolvovaný pobyt (případně doložit kopii SoZ). Sleva se poskytuje z katalogové ceny bez příplatků.  

Tuto slevu „stálý zákazník VD“ není možno kombinovat s žádnou další slevou (first m., last m., akční cena, pobyty v akci aj. ...).

Tato sleva „stálý zákazník VD“ se neposkytuje na pobyty v apartmánech, bungalogech a na jakékoli pobyty na Slovensku. Tato sleva se neuplatňuje, není-li uvedena u pobytu v oddílu "slevy".

Sleva pro objednavatele autobusových zájezdů 

Za vynaložené úsilí se zajištěním skupiny na standardní katalogový autobusový zájezd CK TURISTA nabízíme objednavateli (který se sám zúčastní zájezdu) následující slevu:

 • Jedná-li se o skupinu minimálně 10-ti plně platících osob, získává objednavatel (11. účastník / ne pro 1lůžkový pokoj) 50% slevu na daném zájezdu.
 • Jedná-li se o skupinu minimálně 20-ti plně platících osob, získává objednavatel 1 místo na daném zájezdu zdarma (tj. 21. místo / ne pro 1lůžkový pokoj).
 • Jedná-li se o skupinu minimálně 30-ti plně platících osob, získává objednavatel 1,5 místa zdarma (tj.31.místo zdarma a 32. místo se slevou 50% / ne pro 1lůžkový pokoj).
 • Jedná-li se o skupinu minimálně 40-ti plně platících osob, získává objednavatel 2 místa zdarma (tj. 41. a 42. místo zdarma / ne pro 1lůžkový pokoj).
 • Dojde-li k odstoupení od smlouvy některého z cestujících uvedeného na smlouvě o zájezdu, kde byla uplatněna sleva pro objednavatele, dojde k přepočítání slevy dle skutečného počtu plně platících cestujících.
Přiznání slevy je vázáno na splnění 4 podmínek:
 • Vzhledem k ubytovacím kapacitám může skupina využít jen omezeného (dle dispozic jednotlivých objektů) předem dohodnutého počtu osob ubytovaných na přistýlkách.
 • Objednavatel je povinen sám doručit (zaslat e-mailem, poštou, případně předat v kanceláři) řádně vyplněné Smlouvy o zájezdu všech jim získaných účastníků, a to pod jedním variabilním symbolem. Smlouvy o zájezdu za skupinu musí být předány v jednom termínu. Později přihlašovaní účastníci se do skupiny již nezapočítávají.
 • Objednavatel je povinen sám v řádných termínech provést úhradu veškerých plateb za jím získané účastníky (max. ve dvou splátkách - záloha a doplatek). V případě hotovostní platby bude vždy vydáno pouze jedno potvrzení za celou skupinu. Je možno zaslat také požadavek na fakturaci pro vystavení faktury na zaměstnavatele.
 • Objednavatel zastupuje celou skupinu při všech jednáních s CK a vše pro ni vyřizuje. Předává své skupině veškeré potřebné informace týkající se zájezdu, musí je informovat o možnosti uzavření komplexního cestovního pojištění (zahrnující pojištění léčebných výloh, odpovědnosti, storna a další), které CK doporučuje a nabízí. Ručí za platby, informování a předání všech náležitostí jím získaným účastníkům.

Za dodatečně přihlašované účastníky nebo individuálně přihlašované účastníky, kteří se pouze formálně hlásí k objednavateli (ale přihlašují se a platí individuálně, vyžadují zvláštní platební podmínky) se sleva neposkytuje. Tato sleva neplatí v případě speciálního zájezdu na objednávku kolektivu (mimo katalog).

U autobusových zájezdů do Slovinka a u autobusových zájezdů vypsaných s "akční cenou - akce" se sleva "pro objednatele autobusových zájezdů" neuplatňuje.

Tuto slevu „pro objednavatele autobusových zájezdů“  je možno kombinovat se slevou "first moment" a to za podmínky, že sleva "pro objednavatele" se snižuje na polovinu a sleva "first minute" zůstává zachována.

Tuto slevu „pro objednavatele autobusových zájezdů“  není možno kombinovat s jinou další slevou než výše uvedenou, tj. "stálý zákazník", "skupinovou", "last minute", "akční cenou-slevou",  "s jinak zvýhodněnou cenou uvedenou v různých kampaních".

   Skupinová sleva u autobusových zájezdů 

   V případě ucelené skupiny minimálně 11-ti platících zákazníků přihlašujících se na standardní katalogový autobusový zájezd CK TURISTA nabízíme každému platícímu zákazníkovi následující slevu:

   • Jedná-li se o ucelenou skupinu minimálně 11-ti platících osob, získává každý platící zákazník slevu ve výši 4% z katalogové ceny (mimo příplatky).
   • Dojde-li k odstoupení od smlouvy některého z účastníků a celkový počet platících zákazníků ve skupině klesne pod 11, dojde k přepočítání ceny zájezdu, tj. zpětné navýšení ceny zájezdu o 4% na původní katalogovou cenu. Neodstupující zákazníci pak musí doplatit cenu zájezdu do původní katalogové ceny.
   Přiznání skupinové slevy je vázáno na splnění 4 podmínek:
   • Vzhledem k ubytovacím kapacitám může skupina využít jen omezeného (dle dispozic jednotlivých objektů) předem dohodnutého počtu osob ubytovaných na přistýlkách.
   • Skupina si musí ze svého středu vybrat svého zástupce (dále jen zástupce skupiny), který bude jednat s CK jménem celé skupiny, tj. doručí (zašle e-mailem, poštou, předá v kanceláři) řádně vyplněné Smlouvy o zájezdu všech účastníků skupiny. Smlouvy o zájezdu za skupinu musí být předány v jednom termínu a musí na nich být zřetelně uvedeno, o jakou "skupinu" se jedná. Později přihlašovaní účastníci se do skupiny již nezapočítávají.
   • Zástupce skupiny musí sám v řádných termínech provést úhradu veškerých plateb za celou skupinu zákazníků (max. ve dvou splátkách - záloha a doplatek). V případě hotovostní platby bude vždy vydáno pouze jedno potvrzení za celou skupinu. Je možno zaslat také požadavek na fakturaci pro vystavení faktury na zaměstnavatele. 
   • Zástupce skupiny zastupuje celou skupinu při všech jednáních s CK a vše pro ni vyřizuje. Předává všem zákazníkům ve skupině veškeré potřebné informace týkající se zájezdu, musí je informovat o možnosti uzavření komplexního cestovního pojištění (zahrnující pojištění léčebných výloh, odpovědnosti, storna, a další), které CK doporučuje a nabízí. Ručí za platby, informování a předání všech náležitostí jím získaným účastníkům.

   Za dodatečně přihlašované účastníky nebo individuálně přihlašované účastníky, kteří se pouze formálně hlásí k již přihlášené skupině (ale přihlašují se a platí individuálně, vyžadují zvláštní platební podmínky) se sleva neposkytuje. V případě speciálního zájezdu na objednávku kolektivu (mimo katalog) je možno dohodnout jiné podmínky. Výše uvedená skupinová sleva zde obecně neplatí.

   U autobusových zájezdů do Slovinka a u autobusových zájezdů vypsaných s "akční cenou - akce" se "skupinová sleva u autobusových zájezdů" neuplatňuje.

   Tuto „skupinovou slevu autobusových zájezdů“ není možno kombinovat s žádnou další slevou, tj. "first mimute", "stálý zákazník" ani "last minute",  "akční cenou-slevou", "s jinak zvýhodněnou cenou uvedenou v různých kampaních".

   Tuto  „skupinovou slevu autobusových zájezdů“  není možno kombinovat se slevou "pro objednavatele".

      Sleva pro děti, juniory, seniory (dětské / juniorské ceny)

      Dětské / juniorské CENY:
       jsou vždy uvedeny u jednotlivých zájezdů/pobytů včetně věkových hranic. Obecně platí, že rozhodujícím dnem pro uplatnění této ceny je věk v den návratu (ukončení)  zájezdu/pobytu. Dětská / juniorská cena platí pouze pro děti / juniory ubytované na přistýlce v jednom pokoji se 2 dospělými (není-li uvedeno jinak). Tyto ceny již zahrnují veškeré dětské či juniorské zvýhodnění (slevy): ubytování, skipasy, turistické karty aj.
      Dětské / juniorské / seniorské SLEVY:
       jsou vždy uvedeny u jednotlivých zájezdů/pobytů včetně věkových hranic. Obecně platí, že rozhodujícím dnem pro uplatnění dětské/juniorské slevy je věk v den návratu (ukončení) zájezdu/pobytu, pro uplatnění seniorské slevy je to věk v den nástupu na zájezd/pobyt.  Tyto slevy se uplatňují vždy ze základní ceny pro dospělou osobu (případně pro dospělou osobu na přistýlce či jednolůžkovém pokoji), nikoli již ze zvýhodněné dětské či juniorské ceny.

      „Ceny zájezdů a pobytů CK TURISTA“ vychází z cen zvýhodněných "balíčků" našich dlouholetých obchodních partnerů, které se skládají z ubytování a karet (skipasů, turistických karet, golfových fee aj.). Tyto ceny nekopírují standardní "veřejné" ceníky skipasů (a jiných karet) ani ubytování. Tyto balíčky jsou ve většině případů značně zvýhodněné, a proto již mnohdy neobsahují žádné další slevy pro seniory, juniory, studenty, rodiny atd. Pro zákazníky těchto věkových kategorií platí ceny uvedené v nabídce CK TURISTA a není možné požadovat další zvýhodnění na základě údajů z místních ceníků pro veřejnost (s těmito CK v mnoha případech vůbec nepracuje ani dle nich nevytváří vlastní cenovou nabídku).

      Děti zdarma, slevy pro děti nebo pevné dětské ceny platí do vyprodání kapacit.

       Sleva: akční cena-sleva u zájezdů / pobytů

       Tato akční cena-sleva“  je vyhlašována jen u vybraných zájezdů / pobytů, případně jen u některých jejich termínů. Její výše není jednotná.

       Tuto akční cenu-slevu není možno kombinovat s žádnou další slevou.

       Sleva last minute zájezdů / pobytů

       Sleva last minute autobusových zájezdů bývá vypisována individuálně. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že v případě malého počtu přihlášených se autobusový zájezd nemusí uskutečnit (viz. VSP). 

       Sleva last minute s vlastní dopravou bývá vypisována individuálně, její výše a doba vypsání je závislá na obsazenosti příslušných ubytovacích kapacit. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že zejména atraktivní pobyty s all inklusive, bazénem, u sjezdovek, ... bývají často vyprodány několik měsíců dopředu a prodej za cenu "last minute" se zde téměř nevyskytuje.

       Ceny "last minute" jsou na stránkách www.ckturista.cz uvedeny v cenové tabulce již u jednotlivých zájezdů/pobytů.

       Tuto slevu „last minute“ není možno kombinovat a sčítat s žádnou další slevou.

       Slevy a zvýhodnění nelze kombinovat a sčítat, pokud není uvedeno jinak. Vyberte si pro Vás nejvýhodnější typ slevy. Veškeré slevy mohou být uplatněny pouze při přihlášení, resp. při zaplacení zálohy, a nemohou být nárokovány dodatečně. Veškeré slevy mohou být uplatněny při přihlášení přímo u CK TURISTA. Slevy se poskytují z katalogové ceny bez příplatků. Slevy a zvýhodnění se poskytují maximálně do hodnoty 0Kč, nikdy do záporné hodnoty. Slevy a akce jsou často omezeny a platí do odvolání. CK TURISTA si vyhrazuje právo tyto akce odvolat jednostranně jako celek či jako jednotlivé akce.

       Abychom mohli všem zákazníkům nabídnout co možná nejpříznivější ceny našich zájezdů a pobytů, není možno již poskytnout další slevy, zvýhodnění či provize, než výše uvedené.  Z tohoto důvodu prodáváme naše zájezdy a pobyty výhradně přímou cestou z našeho webu www.ckturista.cz a nelze je zakoupit přes jiné zprostředkovatele (CA). Všichni naši zákazníci můžou využít "příspěvku na dovolenou z FKSP", rádi jim pro jejich zaměstnavatele vystavíme fakturu. Nepřijímáme však flexipasy, benefit body, poukázky Sodexo aj., a to z důvodu výše uvedeného.


       Datum odjezdu

       AIG ackcr