Dovolená Slevy

Slevy

Sleva first minute autobusových zájezdů

Slevu ve výši:
 • 200 Kč / dospělá osoba na pevném lůžku z katalogové ceny vícedenního autobusového zájezdu CK TURISTA
je přiznána zákazníkovi při splnění následujících podmínek :
 • pokud se přihlásí nejpozději do 30. září 2017, a to na zájezd konaný v listopadu 2017
 • pokud se přihlásí nejpozději do 10. října 2017, a to na zájezd konaný v období prosinec 2017 - leden 2018
 • pokud se přihlásí nejpozději do 10. listopadu 2017, a to na zájezd konaný v období únor - březen 2018
 • pokud se přihlásí nejpozději do 10. ledna 2018, a to na zájezd konaný v dubnu 2018
 • do daného termínu musí být doručena řádně vyplněná Smlouva o zájezdu a uhrazena (tzn. připsána na účet CK) záloha

Tuto slevu first minute je možno kombinovat se slevou "stálý zákazník" nebo "pro objednavatele".

Tuto slevu first minute není možno kombinovat s jinou slevou než výše uvedenou.

Sleva first minute pobytů s vlastní dopravou

Tato sleva first minute“  je vyhlašována jen u vybraných pobytů. Její výše není jednotná, platí však vždy jen pro plně platící osoby na pevném lůžku.

Tuto slevu first minute není možno kombinovat s jinou slevou (stálý zák., last m., akční, atj.).

Stálý zákazník autobusových zájezdů

Slevu ve výši:
 • 2 % (maximálně 200,-Kč) / dospělá osoba na pevném lůžku z ceny vícedenního autobusového zájezdu CK TURISTA

může uplatnit zákazník, který se v daném roce konání zájezdu nebo předchozích dvou kalendářních letech zúčastnil vícedenního zájezdu pořádaného CK TURISTA s.r.o. Pro uznání slevy je nutno do Smlouvy o zájezdu do řádku "sleva stálý zákazník" uvést variabilní symbol dříve absolvovaného zájezdu, případně do poznámky uvést místo, termín a číslo absolvovaného zájezdu (případně doložit kopii SoZ).

Pozn.: jedná-li se o katalogovou cenu za ubytovací jednotku (např. apartmán), pak se jedná o slevu 200 Kč / ubytovací jednotka. 

Tuto slevu „stálý zákazník AZ“ je možno kombinovat se slevou "first minute".

Tuto slevu „stálý zákazník AZ“ není možno kombinovat s jinou slevou než výše uvedenou, tj. "pro objednavatele", "skupinovou", "last minute", "akční cenou-slevou", ani s jinak zvýhodněnou cenou uvedenou ve speciálních "kampaních".

Stálý zákazník pobytů s vlastní dopravou

Slevu ve výši:
 • 2 % (maximálně 300,-Kč) / dospělá osoba na pevném lůžku z katalogové ceny pobytů s vlastní dop. (není-li uvedeno jinak)

může uplatnit zákazník, který se v daném roce konání pobytu nebo předchozích dvou kalendářních letech zúčastnil vícedenního pobytu pořádaného CK TURISTA s.r.o. Pro uznání slevy je nutno do Smlouvy o zájezdu do řádku "sleva stálý zákazník" uvést variabilní symbol dříve absolvovaného pobytu, případně uvést místo, termín a číslo absolvovaného pobytu (případně doložit kopii SoZ). Sleva se poskytuje z katalogové ceny bez příplatků.  

Tuto slevu „stálý zákazník VD“ není možno kombinovat s žádnou další slevou (first m., last m., akční cena, pobyty v akci aj. ...).

Tato sleva „stálý zákazník VD“ se neposkytuje na pobyty v apartmánech, bungalogech a na jakékoli pobyty na Slovensku.

Sleva pro objednavatele autobusových zájezdů 

Za vynaložené úsilí se zajištěním skupiny na standardní katalogový autobusový zájezd CK TURISTA nabízíme objednavateli (který se sám zúčastní zájezdu) následující slevu:

 • Jedná-li se o skupinu minimálně 10-ti plně platících osob, získává objednavatel (11. účastník / ne pro 1lůžkový pokoj) 50% slevu na daném zájezdu.
 • Jedná-li se o skupinu minimálně 20-ti plně platících osob, získává objednavatel 1 místo na daném zájezdu zdarma (tj. 21. místo / ne pro 1lůžkový pokoj).
 • Jedná-li se o skupinu minimálně 30-ti plně platících osob, získává objednavatel 1,5 místa zdarma (tj.31.místo zdarma a 32. místo se slevou 50% / ne pro 1lůžkový pokoj).
 • Jedná-li se o skupinu minimálně 40-ti plně platících osob, získává objednavatel 2 místa zdarma (tj. 41. a 42. místo zdarma / ne pro 1lůžkový pokoj).
 • Dojde-li k odstoupení od smlouvy některého z cestujících uvedeného na smlouvě o zájezdu, kde byla uplatněna sleva pro objednavatele, dojde k přepočítání slevy dle skutečného počtu plně platících cestujících.
Přiznání slevy je vázáno na splnění 4 podmínek:
 • Vzhledem k ubytovacím kapacitám může skupina využít jen omezeného (dle dispozic jednotlivých objektů) předem dohodnutého počtu osob ubytovaných na přistýlkách.
 • Objednavatel je povinen sám doručit (zaslat e-mailem, poštou, případně předat v kanceláři) řádně vyplněné Smlouvy o zájezdu všech jim získaných účastníků, a to pod jedním variabilním symbolem. Smlouvy o zájezdu za skupinu musí být předány v jednom termínu. Později přihlašovaní účastníci se do skupiny již nezapočítávají.
 • Objednavatel je povinen sám v řádných termínech provést úhradu veškerých plateb za jím získané účastníky (max. ve dvou splátkách - záloha a doplatek). V případě hotovostní platby bude vždy vydáno pouze jedno potvrzení za celou skupinu. Je možno zaslat také požadavek na fakturaci pro vystavení faktury na zaměstnavatele.
 • Objednavatel zastupuje celou skupinu při všech jednáních s CK a vše pro ni vyřizuje. Předává své skupině veškeré potřebné informace týkající se zájezdu, musí je informovat o možnosti uzavření komplexního cestovního pojištění (zahrnující pojištění léčebných výloh, odpovědnosti, storna a další), které CK doporučuje a nabízí. Ručí za platby, informování a předání všech náležitostí jím získaným účastníkům.

Za dodatečně přihlašované účastníky nebo individuálně přihlašované účastníky, kteří se pouze formálně hlásí k objednavateli (ale přihlašují se a platí individuálně, vyžadují zvláštní platební podmínky) se sleva neposkytuje. V případě speciálního zájezdu na objednávku kolektivu (mimo katalog) je možno dohodnout jiné podmínky. Výše uvedená sleva objednavatele zde obecně neplatí.

Tuto slevu „pro objednavatele autobusových zájezdů“  je možno kombinovat se slevou "first moment" a to za podmínky, že sleva "pro objednavatele" se snižuje na polovinu a sleva "first minute" zůstává zachována.

Tuto slevu „pro objednavatele autobusových zájezdů“  není možno kombinovat s jinou další slevou než výše uvedenou, tj. "stálý zákazník", "skupinovou", "last minute", "akční cenou-slevou",  "s jinak zvýhodněnou cenou uvedenou v různých kampaních".

   Skupinová sleva u autobusových zájezdů 

   V případě ucelené skupiny minimálně 11-ti platících zákazníků přihlašujících se na standardní katalogový autobusový zájezd CK TURISTA nabízíme každému platícímu zákazníkovi následující slevu:

   • Jedná-li se o ucelenou skupinu minimálně 11-ti platících osob, získává každý platící zákazník slevu ve výši 4% z katalogové ceny (mimo příplatky).
   • Dojde-li k odstoupení od smlouvy některého z účastníků a celkový počet platících zákazníků ve skupině klesne pod 11, dojde k přepočítání ceny zájezdu, tj. zpětné navýšení ceny zájezdu o 4% na původní katalogovou cenu. Neodstupující zákazníci pak musí doplatit cenu zájezdu do původní katalogové ceny.
   Přiznání skupinové slevy je vázáno na splnění 4 podmínek:
   • Vzhledem k ubytovacím kapacitám může skupina využít jen omezeného (dle dispozic jednotlivých objektů) předem dohodnutého počtu osob ubytovaných na přistýlkách.
   • Skupina si musí ze svého středu vybrat svého zástupce (dále jen zástupce skupiny), který bude jednat s CK jménem celé skupiny, tj. doručí (zašle e-mailem, poštou, předá v kanceláři) řádně vyplněné Smlouvy o zájezdu všech účastníků skupiny. Smlouvy o zájezdu za skupinu musí být předány v jednom termínu a musí na nich být zřetelně uvedeno, o jakou "skupinu" se jedná. Později přihlašovaní účastníci se do skupiny již nezapočítávají.
   • Zástupce skupiny musí sám v řádných termínech provést úhradu veškerých plateb za celou skupinu zákazníků (max. ve dvou splátkách - záloha a doplatek). V případě hotovostní platby bude vždy vydáno pouze jedno potvrzení za celou skupinu. Je možno zaslat také požadavek na fakturaci pro vystavení faktury na zaměstnavatele. 
   • Zástupce skupiny zastupuje celou skupinu při všech jednáních s CK a vše pro ni vyřizuje. Předává všem zákazníkům ve skupině veškeré potřebné informace týkající se zájezdu, musí je informovat o možnosti uzavření komplexního cestovního pojištění (zahrnující pojištění léčebných výloh, odpovědnosti, storna, a další), které CK doporučuje a nabízí. Ručí za platby, informování a předání všech náležitostí jím získaným účastníkům.

   Za dodatečně přihlašované účastníky nebo individuálně přihlašované účastníky, kteří se pouze formálně hlásí k již přihlášené skupině (ale přihlašují se a platí individuálně, vyžadují zvláštní platební podmínky) se sleva neposkytuje. V případě speciálního zájezdu na objednávku kolektivu (mimo katalog) je možno dohodnout jiné podmínky. Výše uvedená skupinová sleva zde obecně neplatí.

   Tuto „skupinovou slevu autobusových zájezdů“ není možno kombinovat se slevou "first mimute", "stálý zákazník" ani "last minute",  "akční cenou-slevou", "s jinak zvýhodněnou cenou uvedenou v různých kampaních".

   Tuto  „skupinovou slevu autobusových zájezdů“  není možno kombinovat se slevou "pro objednavatele".

      Sleva pro děti, juniory, seniory (dětské / juniorské ceny)

      Dětské / juniorské CENY:
       jsou vždy uvedeny u jednotlivých zájezdů/pobytů včetně věkových hranic. Obecně platí, že rozhodujícím dnem pro uplatnění této ceny je věk v den ukončení  zájezdu/pobytu. Dětská / juniorská cena platí pouze pro děti / juniory ubytované na přistýlce v jednom pokoji se 2 dospělými (není-li uvedeno jinak). Tyto ceny již zahrnují veškeré dětské či juniorské zvýhodnění (slevy): ubytování, skipasy, turistické karty aj.
      Dětské / juniorské / seniorské SLEVY:
       jsou vždy uvedeny u jednotlivých zájezdů/pobytů včetně věkových hranic. Obecně platí, že rozhodujícím dnem pro uplatnění slevy je věk v den ukončení zájezdu/(pobytu. Tyto slevy se uplatňují vždy ze základní ceny pro dospělou osobu (případně pro dospělou osobu na přistýlce či jednolůžkovém pokoji), nikoli již ze zvýhodněné dětské či juniorské ceny.

      „Ceny zájezdů a pobytů CK TURISTA“ vychází z cen zvýhodněných "balíčků" našich dlouholetých obchodních partnerů, které se skládají z ubytování a karet (skipasů, turistických karet, golfových fee aj.). Tyto ceny nekopírují standardní "veřejné" ceníky skipasů (a jiných karet) ani ubytování. Tyto balíčky jsou ve většině případů značně zvýhodněné, a proto již mnohdy neobsahují žádné další slevy pro seniory, juniory, studenty, rodiny atd. Pro zákazníky těchto věkových kategorií platí ceny uvedené v nabídce CK TURISTA a není možné požadovat další zvýhodnění na základě údajů z místních ceníků pro veřejnost (s těmito CK v mnoha případech vůbec nepracuje ani dle nich nevytváří vlastní cenovou nabídku).

      Děti zdarma, slevy pro děti nebo pevné dětské ceny platí do vyprodání kapacit.

       Sleva: akční cena-sleva u zájezdů / pobytů

       Tato akční cena-sleva“  je vyhlašována jen u vybraných zájezdů / pobytů, případně jen u některých jejich termínů. Její výše není jednotná.

       Tuto akční cenu-slevu není možno kombinovat s žádnou další slevou.

       Sleva last minute zájezdů / pobytů

       Sleva last minute autobusových zájezdů bývá vypisována individuálně. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že v případě malého počtu přihlášených se autobusový zájezd nemusí uskutečnit (viz. VSP). 

       Sleva last minute s vlastní dopravou bývá vypisována individuálně, její výše a doba vypsání je závislá na obsazenosti příslušných ubytovacích kapacit. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že zejména atraktivní pobyty s all inklusive, bazénem, u sjezdovek, ... bývají často vyprodány několik měsíců dopředu a prodej za cenu "last minute" se zde téměř nevyskytuje.

       Ceny "last minute" jsou na stránkách www.ckturista.cz uvedeny v cenové tabulce již u jednotlivých zájezdů/pobytů.

       Tuto slevu „last minute“ není možno kombinovat a sčítat s žádnou další slevou.

       Slevy a zvýhodnění nelze kombinovat a sčítat, pokud není uvedeno jinak. Vyberte si pro Vás nejvýhodnější typ slevy. Veškeré slevy mohou být uplatněny pouze při přihlášení, resp. při zaplacení zálohy, a nemohou být nárokovány dodatečně. Veškeré slevy mohou být uplatněny při přihlášení přímo u CK TURISTA. Slevy se poskytují z katalogové ceny bez příplatků. Slevy a zvýhodnění se poskytují maximálně do hodnoty 0Kč, nikdy do záporné hodnoty. Slevy a akce jsou často omezeny a platí do odvolání. CK TURISTA si vyhrazuje právo tyto akce odvolat jednostranně jako celek či jako jednotlivé akce.

       Abychom mohli všem zákazníkům nabídnout co možná nejpříznivější ceny našich zájezdů a pobytů, není možno již poskytnout další slevy, zvýhodnění či provize, než výše uvedené.  Z tohoto důvodu prodáváme naše zájezdy a pobyty výhradně přímou cestou z našeho webu www.ckturista.cz a nelze je zakoupit přes jiné zprostředkovatele (CA). Všichni naši zákazníci můžou využít "příspěvku na dovolenou z FKSP", rádi jim pro jejich zaměstnavatele vystavíme fakturu. Nepřijímáme však flexipasy, benefit body, poukázky Sodexo aj., a to z důvodu výše uvedeného.


       Datum odjezdu

       AIG ackcr