Nástupní místa - CK Turista

Nástupní místa

  • Zájezdy vyjíždí od železničního nádraží Ostrava.Vítkovice, není-li u zájezdu uvedeno jinak (tento výchozí čas odjezdu je uveden u zájezdu).
  • Frýdek – Místek: parkoviště před TESCEM (Příborská 2270), výpadovka na Příbor a Nový Jičín (výchozí čas odjezdu +25 minut)
  • Příbor: sokolovna (Masarykova 637), (výchozí čas odjezdu +40 minut)
  • Nový Jíčín: čerpací stanice LXM Group pod dálnicí, vedle servisu Renault (Malostranská 594, Šenov u Nového Jičína), (výchozí čas odjezdu +50 minut)
  • Hranice: čerpací stanice Shell naproti bývalé továrně Philips (Olomoucká 301), (výchozí čas odjezdu +1.10 hod.)
  • Olomouc: zastávka vedle supermarketu Albert za železničním nádražím a hotelem Clarion (tř. Kosmonautů 113/27), (výchozí čas odjezdu +1.40 hod.)
  • Prostějov: před železničním nádražím (ulice Janáčkova), (výchozí čas odjezdu +2 hod)
  • Vyškov: čerpací stanice MOL vedle dálnice Olomouc-Brno (Kroměřížská 709), (výchozí čas odjezdu +2,20 hod)
  • Brno: parkoviště naproti pekárny DELTA (vedle křížení ulic Bohunická a Teslova), (výchozí čas odjezdu +2.45 hod)

Nastoupit a vystoupit je možno jen na výše uvedených standardních nástupních místech. Výše uvedené časy odjezdů jsou pouze orientační. V závislosti na počtu zastávek, délce nakládání apod. může dojít k určitému zpoždění.

Vzhledem k přepravním podmínkám nemůže dopravce provádět městský či příměstský rozvoz zákazníků. Na jiných místech (maximálně však do vzdálenosti 5 km od dopravní trasy) je možno nastoupit a vystoupit pouze v případě skupiny nad 15 osob (toto místo musí být dohodnuto a uvedeno v smlouvě o zájezdu). Vzdálenější nástupní místa mohou po předchozí dohodě s CK využít kolektivy, které obsadí celý autobus (minimálně 30 osob).

Maximální čekací doba na nepřítomné zákazníky je 10 minut, pak musí autobus pokračovat v dopravě dle programu.

Nástupní místo je nutno zákazníkem uvést do SoZ již při přihlášení. V případě změny je účtován poplatek dle VSP čl.9.1.b). Neuvede-li zákazník do SoZ nástupní místo, je za něj považováno výchozí nástupní místo, tj. parkoviště u železničního nádraží Ostrava-Vítkovice. Na výše uvedených nástupních místech autobus zastavuje jen tehdy, má-li zde dle SoZ nastupovat účastník zájezdu, jinak autobus tato místa míjí bez zastavení.

Po dobu jízdy autobusu mezi Ostravou – Brnem je k dispozici telefon 724 772 080. V případě potřeby doporučujeme zákazníkům přistupujícím na uvedených nástupních místech zaslat SMS zprávu.

TOPlist