Důležité - CK Turista

Důležité

Seznamte se prosím důkladně s popisem zájezdu/pobytu na tomto webu. Smluvní vztah mezi CK a zákazníkem se řídí ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu (zákon č. 159/1999 Sb.) a je dále upraven v Smlouvě o zájezdu (dále jen SoZ). Smluvní vztah vzniká uzavřením SoZ (podrobně viz. čl.5. VSP) a zaniká dnem následujícím po dni ukončení zájezdu/pobytu.
Z této SoZ vyplývají pro cestovní kancelář i pro zákazníka určitá práva a povinnosti. Proto Vám doporučujeme před zasláním SoZ seznámit se s celým jejím obsahem. Níže uvádíme jen výběr nejdůležitějších informací.

CK TURISTA zajišťuje účast na zájezdech a pobytech na základě smlouvy o zájezdu nebo závazné objednávky tzn.:

I. Smlouva o zájezdu: po zaslání vyplněné smlouvy o zájezdu do CK (e-mailem nebo poštou) a zaplacení zálohy na zájezd/pobyt (případně celé částky) dojde k jejímu potvrzením ze strany CK TURISTA a tím uzavření SoZ.

II. Závazná objednávka: potvrzením závazné objednávky se zákazník zavazuje k úhradě zálohy na zájezd/pobyt (případně celé částky) a to do termínu poskytnutému CK k vyřízení. Následně dojde k potvrzení ze strany CK TURISTA zasláním "potvrzení o zájezdu/pobytu".

Podrobný postup najdete ZDE .

Pokud uzavíráte SoZ v době delší než 30 dnů před odjezdem, postačí uhradit zálohu. Pokud však uzavíráte SoZ v době kratší než 30 dnů před odjezdem, bude úhrada probíhat bez zálohy formou jedné celkové platby.

I. účet CK: Raiffeisen Bank, č.ú. 3727487001 / 5500

variabilní symbol = prvé šestičíslí rodného čísla (objednavatele) plus číslo zájezdu/pobytu (např. na zájezd č. 7001: 6821067001)

 • a) bankovním převodem na účet CK
 • b) vkladem na pokladně kterékoli pobočky Raiffeisen Bank na účet CK
 • c) platby ze zahraničí a do zahraničí jsou možné pouze po individuální domluvě s pracovníkem CK a bankovní poplatky hradí vždy zákazník

II. v hotovosti (jen výjimečně a po předchozí domluvě)

U došlých plateb z jiných bank je nutné počítat s 1-2 denní prodlevou na bankovní převody.

V případech, kdy je přihlášení na zájezd vyřizováno neprodleně (tzn., že rezervace je poskytnuta pouze na pár hodin), je třeba, aby platba byla připsána na účet CK „ihned“. Toho lze docílit pouze:

 • a) převodem z účtu vedeného u Raiffeisen Bank na účet CK
 • b) složením hotovosti na pokladně v kterékoli pobočce Raiffeisen Bank na účet CK
 • c) převod z účtu jiné banky než Raiffeisen Bank provedený do 11.00hod formou "prioritní platby" (doporučujeme ověřit u své banky)
 • d) hotově v kanceláři CK (jen výjimečně a po předchozí domluvě)

Platbu je možné zaslat současně za všechny účastníky přihlášené pod jedním variabilním symbolem (např. 8 osob na dvou listech SoZ je vedeno pod jedním v.s.).

Platby zájezdu/pobytu před jeho zahájením:

 • a) záloha 50% z ceny zájezdu při uzavření Smlouvy, pokud je Smlouva uzavírána v době delší než 30 dnů před zahájením
 • b) doplatek ceny zájezdu nejpozději 30 dnů před zahájením
 • c) pokud je Smlouva uzavírána v době kratší než 30 dnů před zahájením, hradí se 100% celkové ceny již při uzavření smlouvy
 • d) v odůvodněných případech může CK požadovat zálohu ve výši 1000 Kč splatnou v době zaslání "závazné objednávky" zákazníkem.

Platbu je možné zaslat současně za všechny účastníky přihlášené pod jedním variabilním symbolem.

Doplatek do celkové ceny zájezdu/pobytu musí být zaplacen nejpozději 30 dnů před nástupem na zájezd/pobyt, jinak záloha propadá jako odstupné ve prospěch CK. Na tento termín, který je uveden v SoZ, již CK zvlášť neupozorňuje.

Zaměstnavatelé často přispívají svým zaměstnancům na jimi vybranou dovolenou. Každý zaměstnavatel má své interní předpisy pro poskytování tohoto příspěvku (podmínky, výši příspěvku aj.), proto se prosím předem informujte u svého zaměstnavatele. Maximální osvobozená částka dle zákona č.586/1992 Sb. o dani z příjmu § 9 odst. 7d) je 20.000Kč/rok/zaměstnanec na rekreaci (včetně zájezdů) za podmínek, že se jedná o nepeněžní plnění pro zaměstnance a jeho rodinné příslušníky (tzn. vystavení faktury cestovní kanceláří na zaměstnavatele). Běžně vystavujeme faktury přímo na zaměstnavatele, přpadně na firmy, které tuto agendu zpracovávají pro některé firmy - zaměstnavatele (např. Sodexo nebo Benefit Management: pokud si zákazník vyřídí příspěvek sám, CK pak fakturuje dle jeho požadavku). Vždy se však musí jednat o úhradu plné výše ceny zájezdu, proto není možné využívat fakturaci na firmy účtující si provizi, či platit prostřednictvím jakýchkoli poukázek jako jsou např. Flexipasy, Benefit bodu, poukázky Sodexo apod.

Máte-li zjištěno, že Vám zaměstnavatel poskytne příspěvek na dovolenou, rádi Vám fakturu vystavíme. Stačí vyplnit Požadavek na fakturaci a zaslat nám jej společně se smlouvou o zájezdu.

1. Je-li fakturována jen část zájezdu:
2. Je-li fakturována celková částka zájezdu:
 • a) Bude-li faktura proplacena zaměstnavatelem do termínu rezervace, přihlášení proběhne obvyklým způsobem.
 • b) Většinou však vyřízení a proplacení faktury trvá delší dobu. Proto pro dodržení termínu rezervace, je třeba nejdříve zaplatit zálohu (včetně pojištění, pokud si jej sjednáváte). Po vyřízení a úhradě faktury Vám bude příslušná částka ihned vrácena zpět na účet formou přeplatku.
 • (Nepříjmáme žádné flexipasy, benefit body, poukazy Sodexo apod.).

Váháte nad vhodným dárkem pro své blízké, přátele, obchodní partnery či zaměstnance ? Věnujte jim odpočinek a zábavu v podobě našeho dárkového poukazu. Pro objednání dárkového poukazu nám jednoduše zavolejte nebo napište.

Jak Dárkový poukaz funguje ?

1. Je jen na Vás, jaký typ Dárkového poukazu zvolíte:

 • Dárkový poukaz na částku nebo Dárkový poukaz na konkrétní zájezd/pobyt.

2. Cestovní kancelář vydá Dárkový poukaz jako ceninu. Dárkový poukaz se vystavuje na základě písemné objednávky (vlastní nebo formulář zaslaný CK) a až po úhradě jeho hodnoty ze strany objednávajícího. Hodnota Dárkového poukazu se hradí převodem na účet CK TURISTA, v případě zájmu může cestovní kancelář vystavit fakturu na jeho hodnotu. Dárkový poukaz zasílá cestovní kancelář poštou na adresu objednávajícího.

3. V případě Dárkového poukazu na zájezd/pobyt musí objednávající před jeho vydáním sepsat Smlouvu o zájezdu. Změny tohoto zájezdu/pobytu se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami CK TURISTA.

4. Dárkový poukaz na částku lze použít pouze k nákupu cestovních služeb z nabídky CK TURISTA (www.ckturista.cz), není možné ho vyměnit za hotovost nebo jiné finanční kompenzace. Obdarovaný vybírá dle vlastního uvážení, v případě zájmu mu rádi poradíme. Přihlášení na vybraný zájezd/pobyt probíhá běžným způsobem, pouze jako úhrada je uveden "Dárkový poukaz".

5. Je-li hodnota objednaných služeb vyšší než cena na Dárkovém poukazu, uhradí obdarovaný rozdíl v ceně cestovní kanceláři CK TURISTA.

6. Pokud je cena objednaných služeb nižší, než hodnota Dárkového poukazu, rozdíl se ze strany CK TURISTA nevrací. Proto doporučujeme vybrat si zájezd/pobyt ve stejné nebo vyšší hodnotě, než je hodnota Dárkového poukazu.

7. Dárkový poukaz je možno uplatnit pouze jednorázově (tj. na jeden zájezd/pobyt).

8. Dárkový poukaz je možno uplatnit v CK TURISTA při objednávce, a to nejpozději do data platnosti uvedeného na Dárkovém poukazu.

 • Přejeme hodně spokojenosti při darování poukazu na nákup zájezdu.

Veškeré potřebné informace k autobusovým zájezdům jsou již uvedeny v popisu každého zájezdu v katalogu (VSP čl.1.2 - popis na webu), který doporučujeme si vytisknout, a který nahrazuje "Podrobné pokyny". Proto již před odjezdem zájezdu nezasíláme žádné další informace - pokyny. Informujeme pouze v případě podstatné změny v zájezdu, a to cca 7 dnů před odjezdem. Při nástupu na zájezd se zákazník musí prokázat platnou SoZ (jeho kopií), a to vedoucímu zájezdu. Každý zákazník musí mít u sebe platný cestovní doklad, děti nevyjímaje. Na zájezd nemůže nastoupit, ani čerpat zaplacené služby, jiná osoba než zákazník uvedený na SoZ. Pokud máte sjednáno cestovní pojištění pro cesty a pobyt do zahraničí přes CK TURISTA, asistenční kartu pojišťovny LV Vám předá průvodce v autobuse. Zároveň zákazníci v autobuse obdrží informaci s kontaktem na ubytovací zařízení a telefonní kontakt na vedoucího zájezdu, který doporučujeme mít stále u sebe. K dispozici je také telefon přímo do CK č. 00420 724 772 080 (je možno zasílat také SMS zprávy).

Zákazníkům přihlášeným na pobyt s vlastní dopravou zasíláme potřebné doklady – voucher na zakoupené služby (ubytování, skipas, turistické karty apod.), pokyny k cestě a asistenční kartu pojišťovny LV (je-li sjednáno přes CK TURISTA), a to e-mailem na adresu uvedenou v SoZ, cca 7 dnů před nástupem. Voucherem se zákazník musí prokázat při příjezdu do ubytovacího zařízení, případně u dalších poskytovatelů služeb (doporučujeme si voucher vytisknout 2x). Na pobyt nemůže nastoupit jiná osoba než zákazník uvedený ve SoZ a voucheru. Zákazník nemůže na pobyt nastoupit v jiný termín, tj. v jiný den a čas, než je uvedeno ve voucher. K dispozici je telefon přímo do CK č. 00420 724 772 080 (je možno zasílat také SMS zprávy).

V případě jakýchkoli nejasností jsme Vám k dispozici k zodpovězení Vašich dotazů na tel. 00420 724 772 080, na e-mailu: janikova@ckturista.cz nebo ckturista@ckturista.cz .

Provoz lanovek a sjezdovek je plně v kompetenci jejich provozovatelů a je závislý na klimatických podmínkách v dané lokalitě v době zájezdu/pobytu, přičemž pořadatel, tj. CK, na to nemůže mít žádný vliv. V případě aktuálně nevhodných sněhových podmínek v plánovaném lyžařském středisku, za které CK dle zákona nenese zodpovědnost a neodpovídá, může CK navrhnout směřovat lyžařský zájezd do nejbližšího centra s lepšími sněhovými podmínkami. Pokud zákazník tento návrh přijme, uhradí případné prokazatelně zvýšené náklady na skipas (pokud je tento v ceně zájezdu) před jeho zajištěním v "náhradním středisku", a to hotově vedoucímu zájezdu. CK si vyhrazuje právo na úpravu programu nebo časového harmonogramu z výše uvedeného důvodu, jakož i z důvodu vyšší moci (nepříznivé počasí, silniční kalamity, živelné pohromy, politické nepokoje, aj.). Změna pořadí míst navštívených v průběhu zájezdu není považována za změnu smluvních podmínek.

Pojištění proti úpadku cestovních kanceláří dle z.č. 159/1999 Sb.

U každého zájezdu/pobytu (v katalogu) je vždy přesně uvedeno, co je v jeho ceně.
V případě autobusových zájezdů i pobytů s vlastní dopravou je možno se ubytovat v den příjezdu nejdříve v 16.00 hodin a v den odjezdu je nutno opustit ubytovací zařízení nejpozději do 10.00 hodin (není-li uvedeno jinak). Je-li v ceně zájezdu/pobytu strava (polopenze a více), je první strava v den příjezdu večeře a poslední strava v den odjezdu snídaně. Pozdní nástup na ubytování nezakládá právo na pozdní vyklizení ubytovacího zařízení v den odjezdu. Zákazník nemůže na pobyt nastoupit v jiný termín, tj. v jiný den a čas, než je uvedeno ve voucheru.

V ceně všech zájezdů/pobytů CK není pojištění léčebných výloh do zahraničí ani storna zájezdu (tj. pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od SoZ) a další. CK nabízí zprostředkovaně svým zákazníkům komplexní pojištění UNIQA pojišťovny a doporučuje jej uzavřít:

UNIQA - limity a základní informace - zimní tarif
UNIQA - limity a základní informace - letní tarif

U pobytů s vlastní dopravou není v místě pobytu česky mluvící delegát ani český zástupce CK. Zákazníci se hlásí přímo na recepci ubytovacího zařízení, případně v partnerské cestovní kanceláři (viz. zaslaný voucher). V případě nutnosti je třeba se obrátit na poskytovatele příslušné služby (např. recepce hotelu, pokladna lanovky ...), případně kontaktní osobu uvedenou na voucheru, a současně kontaktovat CK formou SMS zprávy, telefonu nebo e-mailu.

U autobusových zájezdů se prosím v případě nutnosti obracejte na vedoucího zájezdu, v případě nutnosti kontaktujte přímo CK formou SMS zprávy, telefonu, e-mailu.

 • Zájezdy vyjíždí od železničního nádraží Ostrava-Vítkovice, není-li u zájezdu uvedeno jinak, (tento výchozí čas odjezdu je uveden u zájezdu).
 • Frýdek – Místek: parkoviště před TESCEM (Příborská 2270), výpadovka na Příbor a Nový Jičín (výchozí čas odjezdu +25 minut)
 • Příbor: sokolovna (Masarykova 637), (výchozí čas odjezdu +40 minut)
 • Nový Jíčín: čerpací stanice LXM Group pod dálnicí, vedle servisu Renault (Malostranská 594, Šenov u Nového Jičína), (výchozí čas odjezdu +50 minut)
 • Hranice: čerpací stanice Shell naproti bývalé továrně Philips (Olomoucká 301), (výchozí čas odjezdu +1.10 hod.)
 • Olomouc: zastávka vedle supermarketu Albert za železničním nádražím a hotelem Clarion (tř.Kosmonautů 113/27), (výchozí čas odjezdu +1.40 hod)
 • Prostějov: před železničním nádražím (ul. Janáčkova), (výchozí čas odjezdu +2 hod)
 • Vyškov: čerpací stanice MOL vedle dálnice na Olomouc-Brno (Kroměřížská 709), (výchozí čas odjezdu +2,20 hod)
 • Brno: parkoviště naproti pekárny DELTA (vedle křížení ulic Bohunická a Teslova) (výchozí čas odjezdu +2.45 hod)

Nastoupit a vystoupit je možno jen na výše uvedených standardních nástupních místech. Výše uvedené časy odjezdů jsou pouze orientační, avšak v tento čas musí zákazník již čekat na daném nástupním místě (který má ve SoZ uveden). V závislosti na počtu zastávek, délce nakládání apod. může dojít k určitému zpoždění (v žádném případě nemůže autobus vyjet dříve, než je u daného nástupního místa uvedeno). V případě velkého zpoždění autobusu je zákazník informován na tel. čísle, který uvedl do SoZ. Je proto důležité mít telefonní číslo, které zákazník uvedl do SoZ, mít v den odjezdu u sebe a zapnutý.

Vzhledem k přepravním podmínkám nemůže dopravce provádět městský či příměstský rozvoz zákazníků. Na jiných místech (maximálně však do vzdálenosti 5 km od dopravní trasy) je možno nastoupit a vystoupit pouze v případě skupiny nad 15 osob (toto místo musí být dohodnuto a uvedeno v smlouvě o zájezdu). Vzdálenější nástupní místa mohou po předchozí dohodě s CK a dohodnutým příplatkem využít kolektivy, které obsadí celý autobus (minimálně 30 osob).

Maximální čekací doba na nepřítomné zákazníky je 10 minut, pak musí autobus pokračovat v dopravě dle programu.

Nástupní místo musí zákazník uvést do SoZ již při přihlášení. V případě změny je účtován poplatek dle VSP čl.9.1.b). Neuvede-li zákazník do SoZ nástupní místo, je za něj považováno výchozí nástupní místo, tj. parkoviště vedle železničního nádraží Ostrava-Vítkovice. Na výše uvedených nástupních místech autobus zastavuje jen tehdy, má-li zde dle SoZ nastupovat účastník zájezdu, jinak autobus tato místa míjí bez zastavení.

Při nástupu na zájezd se zákazník musí prokázat platnou SoZ (jeho kopií), a to vedoucímu zájezdu. Také po dobu jízdy autobusu je k dispozici telefon 00420 724 772 080. V případě potřeby, problému, doporučujeme zákazníkům přistupujícím na uvedených nástupních místech zaslat SMS zprávu.

Na základě objednávky v CK si mohou zákazníci zakoupit místenku pro zajištění místa v autobuse za 150,-Kč/osoba/zájezd.

I. Vzhledem k tomu, že CK využívá autobusy více značek a různých velikostí, nemají tyto autobusy stejné uspořádání sedadel. Z tohoto důvodu není možné nabízet místenku na dané číslo sedadla, ale je nutná písemná specifikace umístění sedadla zákazníkem:
1. určení strany:
strana za řidičem (= levá strana ve směru jízdy)
strana za průvodcem (= pravá strana ve směru jízdy)
2. určení řady:
1. řada (dvousedačka)
2. řada (dvousedačka) atd.

II. Zákazník musí předem konzultovat požadované místo s pracovníkem CK (telefonicky nebo e-mailem), zda již není obsazeno (nejlépe zaslání požadavku mailem)

III. Z organizačních důvodů (různá velikost a typ autobusu) může dojít v konečném zasedacím pořádku k posunutí objednaného a zaplaceného sedadla o +/- jednu řadu. Tato skutečnost není důvodem k vrácení ceny místenky.

IV. Jedná-li se o dvojici, trojici či větší rodinu (skupinu), jež má zájem o zajištění určitých míst v autobuse, musí si tuto místenku koupit všichni účastníci (tzn. není možné, aby si z dvojice či ucelené skupiny koupil místenku jen jeden účastník). Pokud si zakoupí místenku z určité rodiny (skupiny) jen jedna dvojice apod., pak není možné, aby celá skupina seděla „vedle sebe“.

V. Jiná sdělení týkající se míst v autobuse nebudou do smlouvy uváděny a nebude na ně brán zřetel. Tvorba zasedacího pořádku je plně v kompetenci CK, přičemž bude brán zřetel na sedadla se zaplacenou místenkou, následně pořadí přihlášených zákazníků, případně další kritéria CK, společně přihlášená dvojice obsazuje standardně dvojsedadlo.

 • sn – snídaně
 • pP – polopenze
 • All – all inclusive (rozsah all inclusive je vždy uveden u každého zájezdu/pobyty)
 • 1+0jednolůžkový pokoj (počet tohoto typu ubytování je na každý zájezd omezen!)
 • 2+0 – dvoulůžkový pokoj
 • 2+1 – dvoulůžkový pokoj s jednou přistýlkou** (vhodné především pro rodinu s dítětem, jejich počet je omezen)
 • 2+2 -dvoulůžkový pokoj se dvěmi přistýlkami** (vhodné především pro rodinu s 2 dětmi, jejich počet je omezen)

**Je nutno počítat s tím, že pokoje 2+1 a 2+2 jsou někdy prostorově omezenější a 3. a 4. lůžko mohou tvořit jednodušší přistýlky (válenda, patrová postel, rozkládací křeslo, menší rozkládací dvoukřeslo pro 2 apod.).

Slevy pro děti (dětské ceny) platí jen v případě ubytování dětí na 3. - 4. lůžku (přistýlce) v pokoji rodičů (2 dospělých osob).

Počet osob v ubytovací jednotce nesmí být vyšší než počet lůžek (není-li uvedeno jinak).

Od 26.6.2012 musí mít každý občan České republiky (tedy včetně dětí) při cestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Kompletní informace najdete na webu Ministerstva zahraničí - Podmínky vycestování z ČR.

Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů

Cestování po EU

Každý občan ČR (tedy i nezletilé děti od 0 let věku) musí mít vlastní cestovní doklad: v zemích EU cestovní pas nebo OP, do zemí mimo EU cestovní pas. Kompletní informace najdete na webu: Ministerstvo zahraničí.

 • Děti do 18-ti let mohou cestovat pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • U nezletilého dítěte mladšího 15-ti let, které cestuje bez doprovodu svých rodičů (nebo zákonných zástupců), je nutné, aby doprovázející osoby, jiné než jsou jejich rodiče (např. prarodiče, příbuzní či známí), měly na cestu do zahraničí písemný souhlas zákonného zástupce. Mělo by se jednat o ověřenou plnou moc, která by měla obsahovat souhlas obou rodičů s tím, že jejich dítě bude doprovázet konkrétní osoba na blíže upřesněné cestě a pro dané období. Doprovod by měl být také vybaven adekvátní plnou mocí s překladem alespoň do anglického jazyka. Zpřísněné kontroly mají zabránit únosům dětí.

Zákazník má právo kdykoliv odstoupit od SoZ, je však povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek), které činí dané procento z předem stanovené ceny zájezdu/pobytu na osobu a počtem dnů mezi odstoupením od Smlouvy a počátkem zájezdu/pobytu. Do stanoveného počtu dnů se nezapočítává den nástupu na zájezd/pobyt, avšak započítává se i den, kdy nastaly účinky odstoupení od SoZ. Účinky odstoupení od SoZ nastávají dnem doručení oznámení do CK, přičemž za den doručení se považuje pracovní den do 17.hodiny (je-li oznámení zasláno po této hodině pracovního dne nebo v sobotu, neděli či svátek, bude posuzováno jako by bylo doručeno následující pracovní den):

  • 51 a více dnů před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně 10%, minimálně 1000 Kč
  • od 50. do 36. dnů před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně 25%
  • od 35. do 21. dnů před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně 50%
  • od 20. do 11. dnů před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně 75%
  • od 10. do 7 dne před zahájením: skutečně vzniklé náklady, nejméně 85%
  • v období 6 dnů a méně před zahájením: 100%

Oznámení o odstoupení od SoZ musí podat zákazník, který od smlouvy odstupuje a to písemnou formou (nejlépe zasláním e-mailu) a pokud možno okamžitě (rozhoduje den doručení do CK). Doporučujeme uzavření pojištění storna, v neposlední řadě také zajištění náhradníka (za manipulační poplatek).

V případě, že zákazník CK potvrdí závaznou objednávku a následně od ní odstoupí, je povinen uhradit CK stornopoplatek ve výši dle bodu 1. výše uvedeného. Účinky odstoupení od ZO nastávají dnem následujícím po termínu pro její vyřízení.

Na zájezd/pobyt nemůže nastoupit ani čerpat zaplacené služby jiná osoba než zákazník uvedený na SoZ (a voucheru). Je nepříjemné, pokud se zákazník nemůže zúčastnit zájezdu/pobytu, na který je přihlášen. Dle VOP dáváme zákazníkovi možnost zajistit si náhradníka (není-li zájezd/pobyt vázán na konkrétní osobu). Nahlášení náhradníka musí být provedeno minimálně 7 dnů před zahájením zájezdu/pobytu původním zákazníkem a to písemně (nejlépe e-mailem) a uhrazen manipulační poplatek 200,-Kč/os. Písemné nahlášení náhradníka a úhrada poplatku musí být provedena nejpozději 7 dny před zahájením zájezdu/pobytu, jinak se náhradník nemůže zájezdu/pobytu zúčastnit. Finanční vyrovnání pak provedou obě osoby mezi sebou.

Na nahlášeného náhradníka přechází uhrazený zájezd/pobyt. Komplexní pojištění je nepřenosné (léčebné výlohy, storno, aj.) a proto si jej náhradník musí zajistit sám.
Z administrativních a pojistných důvodů se v žádném případě nemohou zájezdu zúčastnit "příchozí" osoby bez platné SoZ, které se vedoucímu zájezdu hlásí "jako náhradníci" za nenastoupené účastníky. Stejně tak nemohou osoby bez SoZ nastoupit na pobyt (ubytovatel je povinen ubytovat jen osoby uvedené na voucheru)..
V tomto případě zůstává místo neobsazené a nevyčerpané služby nemůže čerpat žádná jiná osoba.

Vzhledem k současným možnostem e-mailu není důvod, aby náhradník nebyl klientem řádně nahlášen cestovní kanceláři před nástupem na zájezd.

Na základě přání zákazníka provede CK změnu v SoZ (je-li to objektivně možné), tato změna podlého manipulačnímu poplatku, který se účtuje za každého jednotlivého zákazníka:

 • změna a doplnění osobních údajů zákazníka před zahájením čerpání služeb: 200 Kč
 • změna místa nástupu na zájezd: 200 Kč
 • snížení počtu osob v ubytovací jednotce: změna je posuzována jako odstoupení od SoZ jedné či více osob, které jsou povinny uhradit příslušné odstupné (stornopoplatek). Dojde-li v důsledku snížení počtu osob v ubytovací jednotce ke změně ceny za ubytování, jsou neodstupující zákazníci povinni tento rozdíl doplatit.:
 • jiná změna ve SoZ: 200 Kč
 • změna termínu zájezdu, místa pobytu nebo typu ubytování: tato změna je považována za odstoupení od SoZ ze strany zákazníka a zákazník je povinen uhradit CK příslušné odstupné.

Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 30 účastníků. Může být zrušen také z důvodů vyšší moci. O této skutečnosti je účastník-objedvatatel informován na konkakt uvedený v smlouvě o zájezdu, a to e-mailem, SMS zprávou, případně poštou.

Vzhledem k omezené velikosti úložných prostorů a hmotnostním limitům apelujeme na dodržování množství a velikosti zavazadel na zájezd. Každý účastník si může vzít 1 běžné zavazadlo (kufr, taška, batoh střední velikosti) o hmotnosti do 15 kg, tašku s 1 párem lyžařských bot, 1 menší příruční zavazadlo a 1 pár lyží nebo 1 snowboard, vše o celkové hmotnosti do 22 kg. Vše včetně přepravovaných potravin a nápojů musí být umístěno ve výše uvedených zavazadlech. Samostatné kartony piv, vody aj. nemohou být přepravovány.

Z bezpečnostních důvodů, hmotnostních limitů a nezbytnosti dodržovat pravidla silničního provozu (přetížený autobus může být odstaven policií) musí vedoucí zájezdu odmítnout přepravu zavazadel přesahující danou hmotnost a počet. Věříme, že všichni klienti chtějí svou dovolenou strávit příjemně a ne u policií odstaveného, přetíženého autobusu.

Z důvodu neskladnosti a možnosti poškození ostatních zavazadel není povoleno využívání krosen s kovovou konstrukcí, které mohou poškodit zavazadla ostatních zákazníků.

Vzhledem k častým záměnám je nutné mít všechna zavazadla opatřena jmenovkou (pokud používáte obal na lyže, který však není nutný, nezapomeňte jej také opatřit jmenovkou).

Každá osoba včetně dětí musí mít vlastní sedadlo. Zasedací pořádek je plně v kompetenci CK, přesná místa v autobusu není možno předem rezervovat. Při přistavení autobusů a při vlastní přepravě mohou nastat nepředvídatelné okolnosti způsobující nejrůznější zdržení (dopravní kalamita, klimatické podmínky, technické poruchy apod.). Během přepravy jsou cestující povinni respektovat pokyny zástupců cestovní kanceláře nebo přepravní společnosti odpovídajících za provoz dopravního prostředku. V průběhu přepravy jsou plánovány pravidelné přestávky po 3,5 - 4 hodinách nepřetržité jízdy.

K přepravě cestujících jsou obvykle využívány dálkové autobusy smluvních přepravců. Ve výjimečných případech (například z technických důvodů apod.) mohou být použity jiné přepravní prostředky, např. mikrobusy.

Pro řízení osobního vozidla na území EU je zapotřební mít s sebou platný řidičský průkaz, osvědčení o technické způsobilosti vozidla a zelenou kartu - mezinárodní doklad o platnosti povinného ručení na území cizího státu. Povinností vybavení vozidla je oranžová výstražná vesta, a to pro každého cestujícího ve vozidle, v zimě je nutné mít s sebou řetězy. Rodiny s dětmi musí mít pro všechny děti ve věku do 12 let bezpečnostní sedačku. Pro průjezd Rakouskem, Slovenskem, Slovinskem ... po dálnici je zapotřebí zakoupení dálniční známky. Doporučujeme dodržovat dopravní předpisy.

Další nezbytné detaily a podrobnosti jsou uvedeny ve "Všeobecných smluvních podmínkách", které Vám doporučujeme přečíst.


TOPlist