Pojištění - CK Turista

Pojištění

Zákonné pojištění CK proti úpadku

Cestovní kancelář je pojištěna dle zákona č. 159/1999 Sb. pojistnou smlouvou u UNIQA pojišťovny, a.s. podrobnosti zde

Pojištění obecné odpovědnosti CK

Cestovní kancelář má nad rámec zákona sjednáno pojištění obecné odpovědnosti u UNIQA pojišťovny, a.s.
podrobnosti zde

Zákonný příspěvek do Garančního fondu

Cestovní kancelář hradí dle zákona č.111/2018 povinný příspěvek do Garančního fornu u MMR podrobnosti zde

Komplexní cestovní pojištění včetně pojištění storna zájezdů a COVID-19 připojištění "P"

Je nutné vždy sjednat "pojištění léčebných výloh do zahraničí".
Zároveň doporučujeme sjednat pojištění "storna zájezdu". Každý zákazník má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy a tím zakoupený zájezd stornovat. Toto odstoupení je však spojeno se stornopoplatky, jejichž výše závisí na počtu dnů do odjezdu. Zákazník se však proti tomuto riziku ztráty svých finančních prostředků může pojistit, a to za velmi nízkou částku ve srovnání s možnou výší finanční ztráty za případné storno. To znamená, že při zakoupení pojištění mu pojišťovna v případě storna zájezdu (z důvodu nemoci, zranění, úmrtí v rodině apod.) proplatí 80% stornopoplatků (max. 15.000,-Kč/os.) Je třeba mít na paměti, že se toto pojištění nevztahuje na všechny případy storna zájezdu, např. neslouží pro zrušení zájezdu proto, že se zákazník rozhodne, že na zájezd prostě nepojede (špatné počasí, obavy apod.).

Tímto pojištěním si zákazník současně chrání své prostředky před možným případem "nevyužité dovolené". Tzn. v případě úrazu nebo nemoci s hospitalizací v průběhu zájezdu mu pojišťovna proplatí určitou část za nevyužitý skipas, ubytován apod. (dle podmínek pojišťovny).
Je nutné nezapomenout na nůležizé "pojištění odpovědnosti", neboť v případě, kdy zákazník např. srazí na sjezdovce druhého lyžaře, požadované částky za případné ublížení na zdraví atd. jsou v řádech statisíců. Toto pojištění odpovědnosti, storna, léčebných výloh aj. jsou samozřejmou součástí osvědčeného komplexního cestovního pojištění UNIQA, které svým zákazníkům nabízíme. V současné době je možno k tomuto pojištění přiobjednat půležité COVID-19 přípojištění "P" na COVID-19.


Výše uvedená pojištění, ale i další, je možno sjednat individuálně nebo při přihlášení prostřednictvím naší CK u UNIQA pojišťovny v rámci komplexního cestovního pojištění a připojištění "P".
podmínky a všechny odrobnosti zde

Informace pojišťovny UNIQA

UNIQA - limity a základní informace - zimní tarif

podrobnosti zde
UNIQA - limity a základní informace - zimní tarif

UNIQA - limity a základní informace - letní tarif

podrobnosti zde
UNIQA - limity a základní informace - letní tarif

TOPlist